Mazda Amazing Drive ทดลองขับยนตรกรรมรางวัลระดับโลกMazda BT-50 PRO
ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท3

All-new Mazda MX-5
MAZDA WARRANTY 5 ปี4 ฟรีประกันภัยชั้น 1

New Mazda CX-5
ดอกเบี้ย 1.99%1 MAZDA CARE 3 ปี2 ฟรี ประกันภัยชั้น 1

All-new Mazda CX-3
ดอกเบี้ย 1.99%1 ฟรี ประกันภัยชั้น 1

New Mazda 3
ดอกเบี้ย 1.99%1 ฟรี ประกันภัยชั้น 1

New Mazda 2
ดอกเบี้ย 1.99%1 ฟรี ประกันภัยชั้น 1
ทดลองขับ รับหมอนรองคอ มูลค่า 400 บาท
จอง 10,000 บาท รับกล้องติดรถ มูลค่า 5,499 บาท


หมายเหตุ:
1 ดาวน์ 25% ผ่อนนาน 48 เดือน - Mazda2 ยกเว้น รุ่น 1.3L Standard / Sports Standrad ราคา 529,000 บาท, Mazda CX-3 เฉพาะรุ่น 2.0C ราคา 910,000 บาท / 2.0S ราคา 975,000 บาท และ 2.0SP Sports ราคา 1,045,000 บาท
2 Mazda Care 3 ปี หรือระยะทาง 60,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
3 เฉพาะรุ่น FSC 2.2S ราคา 612,000 บาท ตามโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
4 โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพสูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ทดลองขับ ระหว่างวันที่ 14-22 พ.ค. 59
 • หมอนรองคอ 1 ใบ/ท่าน (ของมีจำนวนจำกัด)
 • เมื่อจองรถขั้นต่ำ 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 14-22 พ.ค. 59 และออกรถภายในวันที่ 31 พ.ค. 59 รับกล้องติดรถ 1 ชุด/ท่าน ในวันออกรถ (ของมีจำนวนจำกัด)
 • ของสัมมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำภาพหรือรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้าไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านสื่อต่างๆ
 • ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ จากทางบริษัทฯ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของสมมนาคุณที่ระบุใน รายการนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของสมมนาคุณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อคุณภาพ และ/หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของสมมนาคุณ ลูกค้าจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • ภาพของสมมนาคุณนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • ข้อเสนอใน โฆษณานี้สำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของมาสด้า ลิสซิ่ง และลูกค้าที่จองรถยนต์มาสด้าทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 14-22 พ.ค. 59 และออกรถภายใน 31 พ.ค. 59
14-22 พ.ค. 255
สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 080-8087738 ขวัญ
Line ID : 0808087738
Facebook : https://www.facebook.com/MazdaSuccess

0 ความคิดเห็น: